Feed on
Posts
Comments

De sezon

Decembrie este sezonul cadourilor, februarie sezonul dragostei, iar iulie este sezonul în care proaspe?ii absolven?i de facultate se întreab? cum fac s? se angajeze.

Este sezonul în care este fashionable, ca universitate, s? ai un studiu-dou?, despre angajabilitatea studen?ilor, iar jurnali?tii s? cear? declara?ii despre cum preg?tesc universit??ile studen?ii pentru pia?a muncii. Trebuie s? argumentezi c? specializ?rile au “c?utare pe pia??”, eventual diploma ob?inut? ar fi bine s? aib? leg?tur? direct? cu diverse denumiri de posturi din companii sau institu?ii publice. Studen?ii sunt chestiona?i dac? sunt sau nu încrez?tori în abilitatea lor de a se angaja imediat, în domeniu, iar dac? par prea optimi?ti sunt rapid întreba?i la ce salarii se a?teapt?. Apar articole despre cât de mult se caut? munca necalificat?, se pune chiar sub semnul întreb?rii utilitatea unei diplome de studii superioare în zilele noastre. În febra evalu?rii “pe model occidental” a universit??ilor sunt ceru?i indicatori clari, din care s? reias? cât de marketabile sunt abilit??ile studen?ilor forma?i.

?tiind acum cât de important este s? ai numai specializ?ri trendy, citesc Times Higher Education ?i sunt efectiv oripilat? de ce scrie acolo. Iat?: “The purpose of higher education needs to be more than preparing students for jobs if we are to avoid a future where “people know their place and stay there,” according to an outgoing vice-chancellor.”

Trebuie s? clipesc mai puternic ?i s? dau un refresh la articol pentru c?, permite?i-mi s? subliniez, acolo scrie c? a-?i preg?ti oameni strict pentru pia?a muncii prezint? riscul de a crea o societate în care fiecare î?i ?tie locul ?i tinde s? r?mân? acolo.

De fapt, dac? tot m-a pus articolul ?sta pe gânduri, s-ar putea s? mai g?sesc câteva probleme în a “forma speciali?ti pentru pia?a muncii”. Majoritatea absolven?ilor de acum (m? gândesc cel pu?in la comunicare, IT, administrarea afacerilor, pedagogie) vor lucra probabil în domenii care nici nu exist? înc?. Îmi pare r?u c? nu g?sesc un articol care m-a impresionat anul trecut – tot în sezonul absolvirilor – un sondaj de opinie printre absolven?ii americani ar?ta faptul c? ei sper? mai degrab? s? î?i inventeze singuri cariere originale decât s? se angajeze pe posturi “clasice”. Mai mult, în State cursurile de antreprenoriat au devenit la fel de populare ca târgurile de joburi.

Nu mi se pare pardonabil de nici un fel s? împotmole?ti studen?ii într-o mla?tin? pur teoretic? de concepte, norme, proceduri etc.; dimpotriv?, cred c? marca unui pedagog nepriceput este incapacitatea de a le ar?ta celor din amfiteatre cât de importante vor fi acele cuno?tin?e pentru îns??i fibra profesiei pe care o vor urma. Sunt convins? c? exist? ?i cazuri în care, oricât de talentat ar fi profesorul, o materie poate fi pur ?i simplu inutil? ?i men?inut? din iner?ie. Nu vreau s? le iau ap?rarea. Vreau doar s? subliniez cât de puternic? este frenezia de la noi legat? de angajabilitate ?i cât de tare am c?zut exact în extrema opus? a discu?iilor despre ce rol ar avea universitatea în societate.

Este adev?rat, pentru ca studen?ii s? aleag? calea necunoscutului, ar fi fost nevoie ca universitatea s? îi înve?e s? poat? vedea o situa?ie pe de-a-ntregul, s? î?i foloseasc? imagina?ia pentru a ?i-o închipui mai bun? ?i apoi s?-?i pun? la b?taie cuno?tin?ele ?i abilit??ile pentru a apropia realitatea de imagina?ie. Poate c? aceasta este adev?rata provocare a unei universit??i în fa?a unui tân?r ?i mai pu?in faptul c? formeaz? avoca?i când statisticile de la agen?ia de ocupare a for?ei de munc? arat? atât de clar c? se cer croitoresele.

?i poate c? ?i societatea ar trebui s? îi întâmpine pe absolven?i altfel decât în spiritul fricii ?i al nesiguran?ei. ?ti?i, a fost o vreme când un absolvent nu avea nici o problem? în a se angaja dup? ce a terminat o facultate; fiecare era repartizat de stat într-un post foarte precis, cu o fi?? a postului foarte bine conturat?, într-o loca?ie prestabilit?. Desigur, nimeni nu era întrebat dac? asta î?i dorea s? fac? sau nu.

Am putea deci s? facem minimul exerci?iu de recuno?tin?? pentru faptul c? lucrurile nu mai stau a?a, s? îi întreb?m pe absolven?i ce î?i doresc s? devin? ?i s? le ur?m, neironic, succes.

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X