Feed on
Posts
Comments

Emotiile, în c?r?ile groase despre "arta vorbitului în public", sunt subiectul capitolelor despre "cum s? sc?p?m de ele". Exist? o mul?ime de tehnici – de la a-?i închipui c? to?i oamenii din fa?a ta sunt în chilo?i pân? la auto- motivare cu "sunt cel mai bun. Doar de aia m-au chemat aici". ?i se spune apoi c? frica de a vorbi în public este cea mai frecvent? în rândul oamenilor, dep??ind pân? ?i frica de moarte.

Ca profesoar? – sau în fine, în cele ?ase ore pe s?pt?mân? în care stau în fa?a unor oameni care se a?teapt? de la mine s? fiu de?teapt? – am avut ?i eu de-a face cu ele. Am c?utat tot felul de mecanisme prin care s? le înfrâng.

S? m? prefac c? nu le am.

S? m? preg?tesc foarte foarte bine.

S? îmi gândesc structura "discursului" de-acas?.

S? fiu vesel? ?i s? sper c? în curând m? voi sim?i vesel?

S? spun c? le am ?i s?-mi las glasul s?-mi tremure

S? spun c? le am ?i apoi s?-mi cotinui lec?ia foarte cool, f?r? nici un pic de tremur în voce

La un moment dat, s-a întâmplat ceva. Nu mi-am dat seama foarte bine ce, pân? nu am vorbit, acum câteva zile, cu tat?l unei prietene.

El este înv???tor de 35 de ani. A crescut pu?ti pe care al?ii îi salut? acum pe strad? cu reveren??. Îmi zice c? el are, anul acesta, doar patru ore pe s?pt?mân?, dar trebuie s? ?i le preg?teasc? cel pu?in în alte patru ore, duminica diminea??.

De ce? îl întreb.

În fa?a mea st?tea, totu?i, o persoan? cu experien?? profesoriceasc? care trebuia s? le vorbeasc? unor copii din clasele I-IV despre lucruri care nu s-au mai schimbat de zeci de ani (?tiin?ele, de exemplu).

Pentru c? el nu poate s? predea acela?i lucru în doi ani la fel, pentru c? ei, cei din fa?a lui se schimb? în fiecare an, pentru c? nu poate spune "nu ?tiu" în fa?a unui copil obi?nuit cu "sfântul Google" ?i pentru c? îi place ?i lui s? caute tot felul de filmule?e pe You Tube.

A?a mi-am dat seama c? emo?iile de profesor sunt, de fapt, o form? de respect pentru cel din fa?a ta, chiar dac? are doar ?apte ani sau înc? nu are o diplom? de absolvent . Sunt ni?te prieteni buni, c?rora pot s? le fac loc lâng? mine ?i s? le mul?umesc în fiecare zi c? m? ajut? s? m? descurc mai bine în fa?a studen?ilor.
 

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X