Feed on
Posts
Comments

Exist? ceva, în sunetul unei pl?ci cu pove?ti aflate la început, care m? transport? în copil?rie chiar mai mult decât cartea mea preferat? (Habar n-am, tip?rit? la Moscova, coper?i albastre cu folie scorojit?) sau mirosul îmbibat cu rom bilu?elor cu ciocolat? din buc?t?rie.

Fo?netul acela inconfundabil dinaintea începerii discului era, cred, partea mea preferat? din toate pove?tile. Când aluneca acul de la pick-up pe plac?, purta în el tot ceea ce avea s? se întâmple de-atunci încolo. Îmi vestea, de fiecare dat?, c? mi se preg?te?te ceva minunat. ?tiam c? într-o clip? aveau s? prind? voce personajele pe care le auzisem de-atâtea ori, c?-mi deveniser? prieteni; era un fâ?âit care m? chema pe un t?râm magic în care din sunete se ?eseau în jurul meu imagini, întâmpl?ri ?i bucurii la fel de proaspete de fiecare dat?. Eram genul de copil care se bucura mereu când se g?sea comoara, la sfâr?it, ?i r?sufla u?urat c? între timp nu se schimbase povestea.

Iubeam teatrul radiofonic ?i pove?tile pe discuri. Mi-au fost coloan? sonor? pentru orice: f?cut teme, dansat, înv??at englez?, ascuns sub pat, citit, scrisul compunerilor cu expresii din caietul de expresii, cur??at cu spirt pupitrul meu alb pe care l-am avut din clasa întâi pân? într-a 12-a.

Pl?cile erau achizi?ionate de la libr?ria de jos, de fiecare dat? ca o mare victorie. ?i, în ciuda faptului c? mi-ar fi pl?cut tare mult s? am gusutri mai elevate, dintre toate pl?cile minunate pe care le-am ascultat (Cipollino, Prin? ?i cer?etor, Copiii c?pitanului Grand, Aveturile lui Huckleberry Finn, Cele 1001 de nop?i), preferata mea este o poveste comunist? care se nume?te Cetatea de pe stânca verde, de Dumitru Almas (da, cel cu Almanahul istoric care avea la sfâr?it picturi cu Ceau?escu ?i Ceau?easca plantând pomi).

Am ascultat-o în seara asta, desigur a?a cum se ascult? lucrurile acuma: cu c??tile în urechi, de pe mp3 player. Dar fo?netul era acolo. La fel ?i muzica de flaut de la început, sprin?ar? ?i optimist? ca un plan cincinal, care desf??oar? un covor ro?u întâmpl?rilor ce aveau s? vin?.

Am reîntâlnit-o pe Tudora? Mura, elev? în clasa a ?asea, care nu spune niciodat? c? ar purta pe cap o banderol? alb?, dar în mintea mea a?a face. Mai sunt ?i Dan Stoenescu, cu voce de diriginte, Petrea Petrache pesimistul ?i suspectul din prima, Sanda – o student? cu voce de cucoan? în?eleapt? ?i ni?te b?ie?i desigur îngâmfa?i. M? mir? cât de bine este realizat? prezentarea personajelor în pies?: apar la început, dar e ca ?i cum în fa?a mea s-ar derula un generic de Dallas în care fiecare actor î?i întoarce capul spre telespectator , î?i dezvele?te din?ii într-un zâmbet care spune totul despre el ?i-i face loc urm?torului.

Povestea este despre o practic? arheologic? de studen?i ?i elevi ?i descoperirea unei comori astriote. Are o mul?ime de defecte, care nu-mi zgârâiau niciodat? urechile pe atunci. De exemplu, muzica de fla?net? care uneori sun? ca o caset? ag??at?. ?i toate dialogurile purtate cu un avânt pioneresc, fragmente de "cultur?" strecurate prin pove?ele profesorului, ca s? nu mai zic de "Soarele s?ltase sus, pe bolta sinilie, mai str?lucitor ca niciodat?." Acum, le aud pe fiecare în parte ?i, în timp ce în jurul meu se deseneaz? camera mea veche, cu p?tura de lân? aspr? ?i umbra rufelor ag??ate la uscat pe balcon, le îndr?gesc zgârieturile mai mult decât orice sunet ce poate fi replicat în high fidelity .

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X