Feed on
Posts
Comments

O dat? pe an, vine acel moment în care trebuie s? îmi încal? din nou papucii de absolvent , s?-mi aduc aminte de tot ce am sim?it când am terminat facultatea ?i s?-mi filtrez experien?a de pân? acum în substantive ?i adjective – pentru a le transmite câteva "cuvinte" pentru albumul de absolvire . De fapt, la Jurnalistic?, nu se cere niciodat? s? scrii "un text", "câteva rânduri" ?i nici "un paragraf – dou?", ci precis – plus minus 1500 de semne (cu tot cu spa?ii ?i semne de punctua?ie).

Scriu ?i aici cele 1500 de semne pentru genera?ia 2009, cu regretul c? n-am putut s?-mi ata?ez la text ?i videoclipul de mai jos, pe care l-am apreciat mult prea pu?in la vremea lui.

În fiecare an, la Ziua absolventului, îmi este dat s? cunosc bucuria în forma cea mai pur?; de pe chipurile celor care poart? insigna de absolvent radiaz? atât de mult? fericire ?i încredere încât ar stârni invidia pân? ?i celui mai priceput budist în ale lui “tr?ie?te aici ?i acum”.

Sunt îns? con?tient? c? exist? mereu acel “ce se întâmpl? dup??” în sufletul fiec?ruia ?i, în ciuda faptului c? nu exist? r?spuns, am s? v? dau câteva r?spunsuri.

Vor fi certuri cu ?efi înc?p??âna?i, scânteia unei prietenii de neuitat din prima secund? cu un coleg ?i cafea proast? diminea?a; vor fi interviuri la care ve?i uita toate r?spunsurile preg?tite de acas?; vor fi întreb?ri pe care nu v-a?i închipuit niciodat? c? le ve?i adresa cuiva ?i vor fi bucurii din motive de neînchipuit acum. Vor fi termene limit?, proiecte pe care le ve?i sim?i ca pe copiii vo?tri, e?ecuri de care nu ve?i reu?i s? v? scutura?i pân? v? împ?ca?i cu ele, vorbe grele ?i cuvinte de laud?. V? ve?i sim?i mândri, înfrân?i, descuraja?i, entuzia?ti, tr?da?i, unelti?i, iubi?i necondi?ionat, sprijini?i, neîn?ele?i, persecuta?i, eroi, bucuro?i, emo?iona?i.

V? ve?i trezi prea diminea??, v? ve?i culca prea târziu, ve?i avea chef uneori s? da?i toat? munca voastr? în schimbul plantatului unei gr?dini. Ve?i fi ceea ce a?i visat sau ve?i fi ceva ce mintea voastr? nici nu a gândit înc?. Ve?i începe unele zile îngrozi?i de ceea ce este scris în agend?, ve?i încheia altele convin?i c? nu a?i fi putut fi mai buni.

Va fi bine ?i va fi r?u. Dar dac? în oricare din aceste momente v? ve?i întoarce la bucuria aceasta a absolvirii, în care stau înscrise toate posibilit??ile, va fi bine chiar ?i atunci când va fi r?u.
Pasted from

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X